Kortdurende verhuur

Kortdurende verhuur wordt door het splitsingsreglement niet toegestaan. Wel is het mogelijk dat de eigenaar op individuele basis toestemming vraagt aan de ALV.  Op de ALV van 12 mei 2016 is besloten die toestemmingsverlening op proef goed te keuren en het bestuur te machtigen aanvragen daartoe van eigenaren toe te kennen onder de door de ALV vastgestelde voorwaarden. Het bestuur houdt daar een register van bij. Aan opname in het register zijn kosten verbonden (besluit ALV 12 mei 2016) De kosten bedragen 100 euro per jaar. Aanvraag indienen via bestuur@blok2c.nl . Download hier het aanvraagformulier:  toestemmingsformulier kortdurende verhuur Protocol short-stay verhuur In haar vergadering van donderdag 12 mei 2016 heeft de ALV het bestuur gemachtigd om, overeenkomstig artikel 17 lid 4 van het Splitsingsreglement, individuele eigenaren toestemming te verlenen voor short-stay verhuur van hun appartement, in de zin van incidentele verhuur van een appartement aan toeristen voor een beperkte periode. Deze toestemming geldt voorlopig voor een periode van één jaar. Voor het verlenen van de toestemming is het volgende protocol vastgesteld.

 • Een eigenaar dient vooraf toestemming te vragen aan het bestuur voor short-stay verhuur van zijn appartement.
 • Toestemming wordt alleen verleend op voorwaarde dat de eigenaar zal voldoen aan de voorwaarden die daaraan momenteel door de gemeente Amsterdam aan deze vorm van verhuur worden gesteld. De belangrijkste hiervan zijn:
  • U moet zelf in de woning wonen
  • U mag de woning alleen incidenteel verhuren, met een maximum van 30 dagen per jaar
  • U moet voldoen aan de brandveiligheidsvereisten
  • U mag de woning niet verhuren aan meer dan 4 personen tegelijkertijd
  • Per 1 juli 2020 is een vergunning van de gemeente Amsterdam verplicht. Daarnaast moet iedere verhuur apart worden aangemeld. De boete bij niet aanmelden bedraagt maximaal 20.750 euro.
  • En de belangrijkste: uw gasten mogen geen overlast veroorzaken voor omwonenden.
 • Daarnaast dienen gasten zich te houden aan de normen opgenomen in het Huishoudelijk reglement van de VvE, en met name aan artikel 14:Tussen 23.00 en 07.00 uur moet het rustig zijn. Boren, timmeren, zagen, schuren en andere contactgeluiden-producerende werkzaamheden mogen door de week alleen van 08.00 tot 20.00 uur en in het weekeinde van 11.00 tot 20.00 uur worden uitgevoerd.Overigens zorgt men er in het algemeen voor dat bij het gebruik van radio, televisie, recorder, muziekinstrument of geluidsproducerende apparatuur geen hinder door andere bewoners uit het complex wordt ondervonden. Deze normen gelden ook voor de buitenruimten en met name ook voor de balkons.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar dat hij de gasten informeert over de geldende verplichtingen, met name ten aanzien van het voorkomen van overlast.
 • De eigenaar of een aan het bestuur bekend gemaakte zaakwaarnemer dient te allen tijden bereikbaar te zijn voor het bestuur. De eigenaar draagt er daartoe zorg voor dat een actueel email-adres en telefoonnummer bij het bestuur bekend zijn.

Bij niet-nakoming van één van de voorwaarden, kan de toestemming worden ingetrokken. Als sprake is van overlast, kan daarvan melding worden gemaakt bij het bestuur. Als het gaat om een eenmalig incident van beperkte ernst, kan het bestuur volstaan met een waarschuwing aan de eigenaar. Als er sprake is van meerdere incidenten en/of van ernstige incidenten, dan zal de toestemming voor verhuur worden ingetrokken. Verhuur van een appartement zonder toestemming van de VvE is een overtreding van het Splitsingsreglement. Het bestuur kan bij overtreding in overeenstemming met artikel 29 een boete opleggen aan de eigenaar. Per overtreding kan een boete van maximaal 500 euro worden opgelegd.

 Bij een vergunning van de gemeente hoort een registratienummer. Dat nummer moet ook staan in de aanbieding  van de woning op internet. Met een officiële registratie en melding van iedere verhuur worden de inkomsten ook doorgegeven aan de belastingdienst. Over 70% van de opbrengst moet inkomstenbelasting worden betaald.


Heeft een huurder schade aangericht aan je woning? Lees hier wat je kan doen>>

Comments are closed.