Langdurige overlast

We wonen in een drukke stad, overlast is soms onvermijdelijk. Dat kan van buiten komen (het park, de Haarlemmerweg, de zandbak, hetWatertorenplein) maar ook van binnen het pand, door bijvoorbeeld een verbouwing. Het helpt erg als we allemaal die overlast proberen zo beperkt mogelijk te houden.

Het omgaan met langdurige overlast door buren ligt altijd gevoelig. Het bestuur gaat er van uit dat iemand die overlast ondervindt dat in eerste instantie probeert op te lossen met de buur die de overlast veroorzaakt. Vaak kunnen er afspraken gemaakt worden waardoor de overlast verminderd wordt of gestopt.
Als de veroorzaker van de overlast niet wil meewerken aan een oplossing, dan kan het bestuur bemiddelen.
De mogelijkheden zijn afhankelijk van wie de overlast veroorzaakt. Zijn dat toeristen in kortdurende verhuur, dan kan het bestuur na een waarschuwing er toe besluiten dat de toestemming voor kortdurende verhuur wordt ingetrokken.
Langdurige huurders en eigenaren zijn lastiger aan te pakken. Ze hebben te voldoen aan het huishoudelijk regelment, waarin staat wat er wel en niet mag. Maar handhaving ligt in die gevallen lastiger.

Comments are closed.