Search Results for: blok2c

Huisnummering

In sommige gevallen is het doodeenvoudig om te weten wie er boven of onder je woont. Maar door de constructie van de galerijen kan het ook heel goed zijn dat je geen flauw idee hebt wie daar wonen en welk huisnummer daarbij past.

In geval van overlast of lekkage wil je dat graag weten.
Hier vind je de plattegrond met de huisnummeringen:

huisnummers Blok2C

Archief nieuwsbrieven

bea 5jaarDe EnBloc is al bijna net zo oud als het pand. In eerste instantie verscheen hij op papier, een krantje voor het blok met roemrucht nieuws zoals de komst van Schotse Hooglanders om het gras kort te houden en koningin Beatrix die tijdens de restauratie van de gashouder kwam plassen bij een bewoner omdat er aan de overkant nog geen toiletten waren.
De allereerste EnBloc verscheen in september 1999. Met een fullcolor dubbeldik nummer werd in juni 2003 afscheid genomen van het papier.

Waarom een archief?
Het is doorzoekbaar, dus als je wil weten hoe dat ook alweer zat met een berichtje van een paar jaar terug over een verstopping of over die goede leverancier die je juist nu nodig hebt….

ONDER CONSTRUCTIE

Schuifpui plaatsen

Sinds de ALV van 2015 is het toegestaan in de zuidgevel de bestaande gevel te vervangen door een schuifpui of een harmonicapui.

Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden:

 • vooraf een overeenkomst afsluiten met de VvE
 • vooraf de bouwtechnische tekeningen laten goedkeuren door de bouwkundige van Metea
 • uitvoering door een erkende aannemer
 • schilderen in de juiste kleur en met de juiste verf
 • na het plaatsen keuring door de Metea bouwkundige op kosten van de plaatser

Download hier de overeenkomst

Kortdurende verhuur

Kortdurende verhuur wordt door het splitsingsreglement niet toegestaan. Wel is het mogelijk dat de eigenaar op individuele basis toestemming vraagt aan de ALV.  Op de ALV van 12 mei 2016 is besloten die toestemmingsverlening op proef goed te keuren en het bestuur te machtigen aanvragen daartoe van eigenaren toe te kennen onder de door de ALV vastgestelde voorwaarden. Het bestuur houdt daar een register van bij. Aan opname in het register zijn kosten verbonden (besluit ALV 12 mei 2016) De kosten bedragen 100 euro per jaar. Aanvraag indienen via bestuur@blok2c.nl . Download hier het aanvraagformulier:  toestemmingsformulier kortdurende verhuur Protocol short-stay verhuur In haar vergadering van donderdag 12 mei 2016 heeft de ALV het bestuur gemachtigd om, overeenkomstig artikel 17 lid 4 van het Splitsingsreglement, individuele eigenaren toestemming te verlenen voor short-stay verhuur van hun appartement, in de zin van incidentele verhuur van een appartement aan toeristen voor een beperkte periode. Deze toestemming geldt voorlopig voor een periode van één jaar. Voor het verlenen van de toestemming is het volgende protocol vastgesteld.

 • Een eigenaar dient vooraf toestemming te vragen aan het bestuur voor short-stay verhuur van zijn appartement.
 • Toestemming wordt alleen verleend op voorwaarde dat de eigenaar zal voldoen aan de voorwaarden die daaraan momenteel door de gemeente Amsterdam aan deze vorm van verhuur worden gesteld. De belangrijkste hiervan zijn:
  • U moet zelf in de woning wonen
  • U mag de woning alleen incidenteel verhuren, met een maximum van 30 dagen per jaar
  • U moet voldoen aan de brandveiligheidsvereisten
  • U mag de woning niet verhuren aan meer dan 4 personen tegelijkertijd
  • Per 1 juli 2020 is een vergunning van de gemeente Amsterdam verplicht. Daarnaast moet iedere verhuur apart worden aangemeld. De boete bij niet aanmelden bedraagt maximaal 20.750 euro.
  • En de belangrijkste: uw gasten mogen geen overlast veroorzaken voor omwonenden.
 • Daarnaast dienen gasten zich te houden aan de normen opgenomen in het Huishoudelijk reglement van de VvE, en met name aan artikel 14:Tussen 23.00 en 07.00 uur moet het rustig zijn. Boren, timmeren, zagen, schuren en andere contactgeluiden-producerende werkzaamheden mogen door de week alleen van 08.00 tot 20.00 uur en in het weekeinde van 11.00 tot 20.00 uur worden uitgevoerd.Overigens zorgt men er in het algemeen voor dat bij het gebruik van radio, televisie, recorder, muziekinstrument of geluidsproducerende apparatuur geen hinder door andere bewoners uit het complex wordt ondervonden. Deze normen gelden ook voor de buitenruimten en met name ook voor de balkons.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar dat hij de gasten informeert over de geldende verplichtingen, met name ten aanzien van het voorkomen van overlast.
 • De eigenaar of een aan het bestuur bekend gemaakte zaakwaarnemer dient te allen tijden bereikbaar te zijn voor het bestuur. De eigenaar draagt er daartoe zorg voor dat een actueel email-adres en telefoonnummer bij het bestuur bekend zijn.

Bij niet-nakoming van één van de voorwaarden, kan de toestemming worden ingetrokken. Als sprake is van overlast, kan daarvan melding worden gemaakt bij het bestuur. Als het gaat om een eenmalig incident van beperkte ernst, kan het bestuur volstaan met een waarschuwing aan de eigenaar. Als er sprake is van meerdere incidenten en/of van ernstige incidenten, dan zal de toestemming voor verhuur worden ingetrokken. Verhuur van een appartement zonder toestemming van de VvE is een overtreding van het Splitsingsreglement. Het bestuur kan bij overtreding in overeenstemming met artikel 29 een boete opleggen aan de eigenaar. Per overtreding kan een boete van maximaal 500 euro worden opgelegd.

 Bij een vergunning van de gemeente hoort een registratienummer. Dat nummer moet ook staan in de aanbieding  van de woning op internet. Met een officiële registratie en melding van iedere verhuur worden de inkomsten ook doorgegeven aan de belastingdienst. Over 70% van de opbrengst moet inkomstenbelasting worden betaald.


Heeft een huurder schade aangericht aan je woning? Lees hier wat je kan doen>>

Bestuursleden

Hieronder het voltallige bestuur. Het bestuur heeft ook een eigen bestuurs emailadres.
stuur het bestuur een mailtje

 

Netty Reininga (secretaris)
Haarlemmerweg 243B
1051 NV Amsterdam
020-6861649
0649708469
stuur een mailtje

Diego Pos (voorzitter)
Haarlemmerweg 237A
1051 NV Amsterdam
020-7702716
stuur een mailtje

Willem Wits
Haarlemmerweg 279A
020-6824257
stuur een mailtje

Erna Oude Hendriksman
Haarlemmerweg 239B
020-686 3765
stuur een mailtje

Harry Pankras (penningmeester)
Haarlemmerweg 283B
1051 NW Amsterdam
06-4299 6330
stuur een mailtje

Peter Rijpkema
Haarlemmerweg 239D
1051 NV Amsterdam
06-4240 0311
stuur een mailtje

Welkom

Welkom op de website van Blok2C. Op deze site vind je een overzicht van wat de bewoners van Blok2c aangaat. Bekijk de menustructuur boven om te zien welke informatie beschikbaar is. De blauwe knoppen geven snel toegang tot de meest gevraagde informatie.

Algemene ruimte

De lift doet het niet

Melden: Skylift, tel. 0342 425 505

 

Lekkage in de algemene ruimte

Melden: Metea tel. 030-600 39 30 of storingen@vvemetea.nl

 

Schade melden in openbare ruimte/ kapotte lamp

Melden: bestuur@blok2c.nl

 

Deurbel beneden kapot

Melden: Metea tel. 030-600 39 30 of storingen@vvemetea.nl

 

Deuropener blijft aan staan

Melden: Metea tel. 030-600 39 30 of storingen@vvemetea.nl

 

Deurslot buitendeur kapot

Melden: Metea tel. 030-600 39 30 of storingen@vvemetea.nl

 

Dranger doet het niet/deur sluit niet

Melden: Metea tel. 030-600 39 30 of storingen@vvemetea.nl

 

Naamplaatje bestellen

Aanvragen: Metea tel. 030-600 39 30 of storingen@vvemetea.nl

Divers binnenshuis

Gustavsberg toilet

Onze woningen zijn bij de bouw uitgerust met speciale waterzuinige Gustavsberg toiletten.
https://gwl-terrein.nl/wiki/gustavsberg-toilet/

De deurklink van Hoppe zit los

Oorzaak: In Blok 2C zijn alle binnendeuren bij de bouw uitgerust met deurkrukken van Hoppe. En in de loop der jaren ging er regelmatig iets stuk, vaak dat witte plastic ringetje. En die zijn niet meer leverbaar. En een andere deurkruk nemen is nog niet zo eenvoudig, de gedemonteerde Hoppe deurkruk laatt een groot rond gat achter waar vrijwel geen enkele andere deurkruk in past. Het goede nieuws: Hoppe heeft een nieuwe collectie uitgebracht gebaseerd op ons model (Londen) en passend in onze deuren. Met ook nog eens een aantal andere ontwerpen en materialen, zodat er meer keus is dan voorheen.
Bekijk hier de modellen>>>

Te bestellen bij:

https://www.sloterop.nl

Hoe demonteer ik een Hoppe deurklink?

Daar heb je een speciaal sleuteltje voor nodig. Als je dat gevonden hebt is de gebruiksaanwijzing zoals in onderstaande schema’s. hoppe sleuteltje
Open hier een pdf met het Hoppe montage schema En hier nog een: hoppe – montagehandleiding deurkrukken

Inbraak melden

Alarm: 112 Buurtregisseur:
Tim van der Velde 0900 – 8844
tim.van.der.velde@amsterdam.politie.nl
Aangifte diefstal: wijkteam Westerpark,
Houtmankade 34
telefonische aangifte: 0900-8844

Riolering en afvoer

Afvoer verstopt

Oorzaak: de afvoer van keuken of washok naar de standleiding is verstopt. Dat gebeurt vaak. Oplossing: een van de aanbevolen loodgieters bellen. Kosten zijn voor de bewoner. Tips: alleen vloeibaar wasmiddel gebruiken, af en toe de wasmachine op kookwas draaien. Om verstopping in de zwanenhals van de keuken tegen te gaan: regelmatig een nacht soda in de zwanenhals laten staan en met heet water doorspoelen. Zie ook https://gwl-terrein.nl/wiki/verstoppingen/

Stank riolering

Last van een putlucht in huis? https://gwl-terrein.nl/wiki/stank-riolering/

Noodplan Riooloverstroming

Klik hier voor het Noodplan Riooloverstroming

Lekkage

Help, mijn verwarming lekt!

Oorzaak: er is een probleem met de verwarmingsbuizen.

Oplossing: https://gwlterrein.wiki.zoho.com/Verwarmingsbuizen.html

Melden: Metea tel. 030-600 39 30 of storingen@vvemetea.nl  

Lekkage in vloer of plafond

Oorzaak: een gesprongen waterleidingsbuis in het beton.

Melden: Metea tel. 030-600 39 30 of storingen@vvemetea.nl  

Lekkage aan de gevel

Melden: Metea tel. 030-600 39 30 of storingen@vvemetea.nl  

Wat doe ik bij acute lekkage in de nacht of in het weekend?

Als het een binnenleiding betreft: hoofdkraan dichtdraaien. Anders: emmer eronder en de volgende ochtend Metea bellen tijdens kantoortijden. Is de lekkage dusdanig dat niet gewacht kan worden dan onmiddellijk Metea bellen voor de 24 uurs  storingsdienst, tel. 020 514 8676.

 

Lekkages worden vaak een verzekeringskwestie. De eigenaar is binnenshuis zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van kitnaden en voegen in badkamer en keuken. De opstalverzekering keert niet uit als die niet in goede staat zijn.
Hier staat de handleiding voor het controleren van alle relevante zaken in uw eigen woning.