Langdurige verhuur

Langdurige verhuur door een eigenaar wordt in het splitsingsreglement toegestaan. Wel zijn daar voorwaarden aan verbonden. Het moet altijd bij het bestuur gemeld worden, het bestuur moet een register bijhouden van verhuurde woningen. De verhuurder moet er zorg voor dragen dat de huurder een gedagtekende verklaring afgeeft waarin hij het splitsingsregelement en het huishoudelijk reglement onderschrijft. (art. 24 van het splitsingsregelement) Aan opname in het register zijn kosten verbonden (besluit ALV 12 mei 2016) De kosten bedragen 100 euro per aanmelding. Aanmelding indienen via bestuur@blok2c.nl . Download hier het aanmeldingsformulier: gebruikersverklaring final

Andere vormen van verhuur:
Verhuur woning aan meerdere mensen (bijv. studenten)
Het regelment beschouwt dit als een vorm van langdurige verhuur. Dat houdt in dat de verhuur moet worden aangemeld, dat de gebruikersverklaring moet zijn ingevuld en getekend, dat van alle huurders een kopie van een identificatiebewijs moet worden aangeleverd en dat de registratiekosten zijn voldaan.
Bewoners moeter minimaal een half jaar blijven, nieuwe bewoners moeten opnieuw worden aangemeld.
De Gemeente Amsterdam moet in sommige gevallen vergunning verlenen.

Mag ik een deel van mijn huis verhuren? (artikel Volkskrant)
Mag ik mijn woning uitbaten als Bed&Breakfast? (Gemeente Amsterdam)

Comments are closed.